Blauwborstje (Blauboarstke)

Soort: Lijsters
Woongebied:
Noord-Scandinavie en Noordoost en Midden Europa.
Voedsel: insecten,bessen en ongewervelde dieren.

Broedgebied: in vochtige wilgen en berkenbossen,moerasachtige grond,stuikgewas.
Nest: komvormig bouwsel van plantenstengels,dood gras,
wortels en mos,
bekleed met haar en fijn gras.
Eieren: 5-7 buikig, glad iets glanzend,licht groen/blauw met fijne spikkels
en vlekjes Roestachtig.19x14mm