Boerenzwaluw (Boereswel)

Soort: Zwaluwen
Voorkomen: Geheel Europa.
Voedsel:
Vliegen,insecten,motten,kevertjes etc.
Broedgebied:
in verschillende biotopen,bij water en in open landschap.
Nest:
open,ondiepe kom van modder,plantendeeltjes. bekleed met veertjes.
Eieren: 4-5 langwerpig ovaal,glad,glanzend,wit met roodbruine stippen.20×13,5 mm