Bonte Strandloper (Bûnte Gril)

Soort: Steltlopers.
Voorkomen:langs de kust geheel Europa.
Voedsel:
 wormen, slakken, schelpdieren,insecten, zaadjes, plantendeeltjes.
Broedgebied:
op heide velden, grasgebieden met plassen en moerassen
nest op de grond.
Nest:
komvormige holte in graspol,bekleed met gras en bladeren.
Eieren:
4 ovaal tot peervormig, glad, licht glanzend
Olijfkleurig of groenachtig, bruin/grijs gevlekt35x25 mm