Buizerd (Mûze-falk)

Soort: roofvogels
Voorkomen:
geheel Europa.
Voedsel:
 muizen, ratten, mollen, kikkers, konijnen, hazen en bodemvogels.
Broedgebied:
in bebost gebied loofhout/naaldhout met open plekken.
Nest:
 groot bouwsel van takken en stokken en stengels bekleed
met groen materiaal.
Eieren: 3-4 rondachtig, wit bruin/grijsachtige vlekken