Geel gors (Gielfink)

Soort: Gorzen
Voorkomen:
 geheel Europa (uitzondering Zuid Spanje)
Voedsel:
 Zaden, graan, bessen, insecten.
Broedgebied:
in bosgebieden, struiken, heidevelden, zand- en klei grond.
Nestelt meestal op de grond in gras en kruidenvegetatie.
Nest:
 komvormig bouwsel van gras en plantenmateriaal
Bekleed met mos en gras.
Eieren:
 3-5 buikig tot rondachtig, glad, wit/blauw/grijsachtig.
Grijs roodachtige spikkels 21,5×15,5mm