Goudplevier (Wilster)

Soort: steltlopers.
Voorkomen:
geheel Europa tijdens de trek.
Voedsel:
Insecten, slakjes, wormen.
Broedgebied:
in het noorden op Arctische toendra.
Nest:
ondiep kuiltje bekleed met plantenmateriaal.
Eieren:
4 peervormig tot ovaal, glad, geelbruin, zwaar zwartachtig gevlekt.
52×35,5 mm