Grasmus (Hagekrûper)

Soort: Zangers.
Voorkomen:
geheel Europa tijdens de broed.
Voedsel:
 Insecten, bessen.
Broedgebied: in heidegebied struikgewas, heggen of hoge planten.
Nest:
 diep komvormig bouwsel,vast gezet in takken.
Bekleed met wortels, haar, wol.
Eieren:
 4-5 buikig, glad, glanzend, lichtblauw/groen
Geelbruine donkere spikkels of vlekjes,18,5×14 mm