Heggenmus (Graupiper)

Soort: heggenmussen
Voorkomen:
 geheel Europa.
Voedsel:
 Insecten, larven, poppen, eieren van insecten, zaadjes.
Broedgebied:
in bosranden, struikgewas, heggen, tuinen varens.
Nest:
 stevig komvormig bouwsel van takjes en stengels,mos,wortels.
Bekleed met wol,fijn gras ,mos.
Eieren: 4-5 buikig, glad, glanzend, effen helder blauw. 20×14,5 mm