Riergors (Reidmosk)

Soort: Gorzen.
Voorkomen:
Nederland standvogel
Voedsel:
Insecten, zaden, grassen.
Broedgebied:
meestal bij water in rietvelden.
Nest:
 komvormig bouwsel van gras en mos bekleed met fijn gras,haar.
Eieren: 4-5 buikig, glad, glanzend, geel/bruin/groen met zwartachtige vlekjes en krabbels.20×14,5 mm