waarnemingen

-
(12)
>
(12) Gooitzen
Wed, 1 July 2015 13:35:38 +0100

1 Kiekendief
2 Koekoek
2 Dodaars met 2 jongen
2 Kuifeend met jong
7 lepelaar
30 Kemphaan

(11) Gooitzen
Wed, 3 June 2015 15:58:12 +0100

4 Geoorde fuut
1 Dodaars
3 Lepelaar
Krakeenden
Tafeleenden

(10) Gooitzen
Wed, 27 May 2015 18:04:27 +0100

6 Lepelaar
9 geoordefuut
2 roodhalsfuut
1 bruine kiekendief
2 buizerd
krakeenden
slobeenden
tafeleenden

(9) Via Lauwersmeer.com
Wed, 29 April 2015 17:57:28 +0100

27 april 2015

Zwarte Ibis

(8) Gooitzen
Wed, 18 February 2015 12:14:02 +0100

4 Nonnetjes
Baardman
Smienten
Bergeenden
Slobeenden
Brandganzen
Buizerd
+/-150 Kramsvogels

(7) Lauwersmeer.com
Sat, 17 January 2015 08:20:52 +0100

4 januari 2015 om 12:45

Melding lauwersmeer.com 3-1-2015

Bruine Kiekendief
Ruigpootbuizerd
Slechtvalk

(6) Gerard
Sat, 17 January 2015 08:20:11 +0100

2 januari 2015 om 19:42

Merel
koolmees
putter
roodborst
smient
slobeend
aalscholver
bergeend
buizerd
meerkoet
grote mantelmeeuw
grote zilverreiger
kuifeend
zwarte kraai
kokmeeuw
wintertailng
kramsvogel
zeeeeeeeeeeééér weinig ganzen (5 grauwe ganzen)

(5) Gooitzen
Sat, 17 January 2015 08:19:19 +0100

21 december 2014 om 19:35

torenvalk
smienten
slobeend
kolgans
wintertaling
brandgans
roodborstje
buizerd

(4) Gooitzen
Sat, 17 January 2015 08:18:30 +0100

15 november 2014 om 16:29

Buizerd
Vink
Putter
Slobeend
Wintertaling
Smient

(3) Gerard
Sat, 17 January 2015 08:15:36 +0100

12 november 2014 om 17:24

Aalscholver
brilduiker
koolmees
matkop
meerkoet
putters
roodborst
smient
slobeend
tafeleend
watersnip
wilde eend
wintertaling
kol,brand,grauwe gans

>

 Naam *
 E-mail
 Website
 Bericht *
* Verplicht