Watersnip (Waarlamke)

Soort: steltlopers.
Voorkomen:
in gedeelten van Nederland het gehele jaar aanwezig.
Voedsel:
 wormen, insecten, slakken, zaden.
Broedgebied:
op vochtige plaatsen, in moerassen, graslanden, natte heide,
nest op de grond.
Nest:
 ondiep kuiltje bekleed met gras.
Eieren: 4 ovaal tot peervormig, glad, licht groen, getekend met donkerbruine stippen en spikkels. 39×28,5 mm