zondag 14 februari

Zondagmiddagexcursie door de vogelrijke natuur van Nationaal Park De Alde Feanen

Wandelen door de natuur in winterrust. Warme kleding aan, mutsen en sjaals uit de kast en op pad met een gids van It Fryske Gea. Het natuurgebied Nationaal Park De Alde Feanen, niet ver van Leeuwarden, is een uitgestrekt moerasgebied. Ga op zondag 14 februari met een gids op winterexcursie. Onderweg treffen we schuilplaatsen en sporen van dieren, vele vogelsoorten en kijken we uit over rietvelden en moeras. De excursie duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Opgave kan tot vrijdag 12 februari 15.00 uur via tel. (0511) 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis, niet-leden betalen €4,- (t/m 12 jaar € 2,-).

 

De Jan Durkspolder in winterrust Met een beetje geluk treffen we de natuur aan onder een dik pak sneeuw, maar ook bij vorst zijn de vergezichten prachtig om bij stil te staan.  Takken en planten worden versierd met kristallen van ijs en reeën zijn eerder zichtbaar in wit landschap. De Jan Durkspolder is een echt vogelgebied. Vanuit de hut kijken we uit over de slikkige polder met vele steltlopers en eendensoorten. De gids vertelt over wintergasten en trekvogels en wijst u op de bijzondere natuurwaarden van het gebied.

 

Agenda:

Excursie: zondagmiddagexcursie door Nationaal Park De Alde Feanen
Datum: zondag 14 februari
Tijdstip: 14:00 tot 16:00 uur
Locatie: Alde Feanen bij Earnewâld
Kosten: Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis,
niet-leden betalen € 4,- en kinderen van niet-leden € 2,-.
Opgave: tot en met vrijdag 12 februari.
15.00 uur via het bezoekerscentrum van It Fryske Gea, tel. (0511) 53 96 18.